KIES PATRICK - BOSSCHE VVD LIJST 3 - NR 12

Als geboren en getogen Bosschenaar, hoor ik vaak dat Den Bosch een mooie stad is. En dat is ook zo! Toch wil ik het beter maken. 

Vaak zie ik dat de gemeente en haar burgers langs elkaar heen praten. Burgers willen wel participeren, maar niet altijd op de momenten en wijze die de gemeente zelf bedacht heeft. De gemeente en haar inwoners moeten elkaar meer vinden op de inhoud en ik wil daarbij helpen.

In mijn periode (2010-2014) als Bossche VVD-raadslid had ik me voor enkele onderwerpen ingezet, maar ik wil nu meer aandacht voor de wijken.

Het is makkelijk om van alles te roepen en willen maar wil je daadwerkelijk je stem laten horen dan moet je actief meedoen in de Bossche gemeenteraad.

Daarom stel ik mij kandidaat als raadslid, KIES PATRICK.


Enkele voorbeelden van mijn inzet als Bossche VVD-raadslid

- Faciliteren van Bossche wijkbewoners en hun initiatieven,  d.m.v. beschikbaar stellen van een gebouw, de Noorderpoort (voormalig Divers gebouw) in de Hambaken aan actieve wijkbewoners.

- Obesitas onder Bossche jongeren tegen te gaan, d.m.v. het JOGG-lidmaatschap van onze gemeente.  (JOGG - Jongeren Op Gezond Gewicht, raadsvoorstel ism met CDA Den Bosch)

- Maar ook kleinere zaken zoals drempels in een straat om de veiligheid te waarborgen.